Result list 10 April 2021

The results of our April 10 sale are now online. Unsold items can be obtained in our aftersale until May 9 (first come, first served). .

Lotnumber: 591
1. VEREENIGING VOOR ZIEKENVERPLEGING TE AMSTERDAM, 1855, Aandeel Fl.100. 2. ZIEKENTRANSPORT MIJ. N.V., Groningen, 1968, Aandeel Fl.100. 3. VEREENIGING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJKE ZIEKENVERPLEGING VOOR DORDRECHT EN OMSTREKEN, Dordrecht 1968, 7,5% Obligatie Fl.1000. 4. STICHTING HET ROOMS KATHOLIEK GASTHUIS, Tilburg 1971, 8,5% Obligatie Fl.1000.
Themes: MEDICINE, RELIGIOUS
NETHERLANDS
Date: 1855-1971
Quality: VF-EF
Startprice: € 100