Result list 4 April 2020

The results of our April 4 sale is now online. Unsold items can be obtained in our aftersale until May 3 (first come, first served). .

Lotnumber: 304
1. INDONESISCHE DRUKKERIJ EN TRANSLAAT-BUREAU, 6% Obligatie Fl.250, 1913. 2 & 3. INDUSTRIELE BEDRIJVEN DJATI BAROE, Aandeel Fl.1000, 1939. 4. INTERNATIONALE KAPOK-MIJ., Aandeel Fl.500, 1916 (cap.Fl.500.000). 5. Same, 1920 (cap.Fl.2.000.000). 6. MACHINEFABRIEK BRAAT, Aandeel Serie A Fl.500, 1950. 7. MIJ. VOOR INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN AMBARAWA, Aandeel Fl.1000, 1928. 8. MIJ. TOT EXPLOITATIE VAN IJSFABRIEKEN IN NED.-INDIE, Aandeel Fl.1000, specimen, 1915. 9. NATIONAAL BEZIT VAN AANDEELEN NEDERLANDSCH-INDISCHE GAS-MIJ., Gewoon Aandeel Fl.1000, 1928. 10. NEDERLANDSCHE MIJ. VOOR NIEUW-GUINEA, Gewoon Aandeel Fl.1000, 1938. 11. PAPIERFABRIEK "PADALARANG", Aandeel Fl.1000, unissued, 1921.
Themes: GAS, PAPER, PRINTING & THE PRESS
NETHERLANDS, NETHERLANDS INDIES
Date: Various dates
Quality: F-EF
Startprice: € 100