Result list 4 April 2020

The results of our April 4 sale is now online. Unsold items can be obtained in our aftersale until May 3 (first come, first served). .

Lotnumber: 248
's GRAVENHAGE. 1. Aandeel Fl.1000, 1896. 2. 4% Cumulatief Preferent Aandeel Fl.250, 1906. 3. NEDERLANDSCHE VEREENIGING TER BEHARTIGING VAN DE BELANGEN VAN HOUDERS VAN 4% OBLIGATIEN TEN LASTE VAN DE MODJOKERTO STOOMTRAM MIJ., Cert. specimen, 1902.
Themes: TRAMS
NETHERLANDS, NETHERLANDS INDIES
Date: 1896-1906
Quality: F-EF
Startprice: € 50