Result list 4 April 2020

The results of our April 4 sale is now online. Unsold items can be obtained in our aftersale until May 3 (first come, first served). .

Lotnumber: 241
1. ADMINISTRATIEKANTOOR CLAIMINDO, Legitimatiebewijs Fl.250, 1971. 2 & 3. ADMINISTRATIE KANTOOR VAN CULTUUR-WAARDEN, Aandeel A Fl.1000, 1917. 4. ARCHIPEL BANK, Aandeel Fl.1000, 1916. 5 & 6. CREDIETBANK VOOR NEDERLANDSCH INDISCHE GEMEENTEN EN RESSORTEN, 4% Obligatie 500 N.I. Crt. 7. INTERNATIONALE CREDIET- EN HANDELS-VEREENIGING "ROTTERDAM", Aandeel Fl.500, Serie 7, 1912. 8. JAVASCHE HYPOTHEEKBANK, 4,5% Pandbrief Serie H, 500 Gulden Ind. Courant. 9. KOLONIALE CULTUUR- EN HANDELSBANK, Aandeel Fl.1000,1917. 10. MEDANSCHE BELEGGING MIJ., Aandeel Fl.1000, 1930. 11 & 12. NEDERLANDSCH-INDISCHE HYPOTHEEK-BANK, Pandbrief Fl.500, 4%, Serie F, 1937. 13. PADANGSCHE HULPBANK, Aandeel Fl.100, 1889. 14 & 15. PANGOBEL, Gewoon Aandeel Fl.300, 1986. 16. SENEMBAH-STICHTING, Geheel Bewijs van Deelgerechtigdheid, 1963. 17. Same, Half Bewijs van Deelgerechtigdheid. 18. Same, Een tiende Bewijs van Deelgerechtigdheid. 19. SOERABAYASCHE BANK- EN HANDELS-VEREENIGING, Aandeel Fl.500, 1892. 20. SUMABEL, Bewijs van een warrant aan toonder, 1983. 21. Same, 1 Aandeel Fl.50, 1975. 22. Same, 1 Aandeel Fl.50, unissued. 23. Same, 2 Aandelen Fl.50, unissued. 24. Same, 10 Aandelen Fl.50, unissued. 25. Same, 20 Aandelen Fl.50, unissued. 26. ADMINISTRATIEKANTOOR VAN INDISCHE FONDSEN, Aandeel Fl.1000, Serie 2, specimen, 1896. 27. INTERNATIONALE EN KOLONIALE HANDELSBANK, Aandeel Fl.1000, specimen, 1918. 28. JAVASCHE BANK, Cert. Fl.500, specimen, 19.. 29 & 30. KOOY & Co's ADMINISTRATIEKANTOOR, Aandeel Serie B, Fl.500, specimen, 1908. 31. NEDICO (NEDERLANDSCH-INDISCHE COMBINATIE), Depotfractiebewijs, specimen, 1938. 32. PARTICIPATIE MAATSCHAPPIJ KARUPAN, Aandeel Fl.100, specimen, 1958. 33. SOERABAYASCHE BANK- & HANDELS-VEREENIGING, 5% Obligatie Fl.1000, specimen, 1886.
Themes: BANK & FINANCE
NETHERLANDS, NETHERLANDS INDIES
Date: Various dates
Quality: VF-EF
Startprice: € 500