Result list 4 April 2020

The results of our April 4 sale is now online. Unsold items can be obtained in our aftersale until May 3 (first come, first served). .

Lotnumber: 225
1. BOUW MAATSCHAPPIJ DAENDELSSTRAAT VII, Aandeel Fl.1000, 1922. 2. BOUW MAATSCHAPPIJ GEBROEDERS AKOEWAN, Aandeel Fl.2500, 1932. 3. BOUW MAATSCHAPPIJ JAN PIETERSZOON COEN, Recepis, 1920. 4. BOUW MAATSCHAPPIJ KOEPANG, Aandeel Fl.1000, 1920. 5. Same, 1922.6. BOUW MAATSCHAPPIJ TJIKAPOENDOENG, Aandeel Fl.500, 1924. 7. Same, no signatures. 8. CONSTRUCTIE ATELIER DER VORSTENLANDEN, Aandeel Fl.500, 1910. 9. Same, without red stamp. 10. MIJ. TOT EXPL. VAN VASTIGHEDEN KEMAJORAN OOST, Premielot Fl.12.50, 1920. 11-13. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN BOUWGRONDEN AAN DEN NIEUWEN LEMBANGWEG, Aandeel Fl.500, 1919. 14. NEDERLANDSCH-INDISCHE CHAMOTTE- EN KLEI-INDUSTRIE, Aandeel Fl.500, 1925. 15. NED.-INDISCHE PORTLAND CEMENT MAATSCHAPPIJ, Cert., 1910. 16. Same,Winstbewijs, 1910. 17. Same, Aandeel Fl.1000, 1935. 18. SYNDICAAT SEPOETIH, Aandeel Fl.100, 1910. 19. TECHNISCH BUREAU SOENDA, Aandeel Fl.500, 1918. 20. Same, 1921. 21. WONING MAATSCHAPPIJ VILLA ANNE, Aandeel Fl.1000, 1919. 22. WONINGPARK ARCADIE, Aandeel Fl.100, 1928.
Themes: CONSTRUCTION & BUILDING
NETHERLANDS, NETHERLANDS INDIES
Date: Various dates
Quality: F-EF
Startprice: € 200